Catrin Björvell AB (CBAB) erbjuder konsultverksamhet, utbildningar och föreläsningar i omvårdnadsdokumentation, omvårdnadsdiagnostik och omvårdnadsinformatik/e-hälsa för sjuksköterskor. Verksamheten bedrivs över hela landet samt i Danmark och Norge och kundkretsen består framför allt av landsting, kommuner och privat sjukvård.

CBAB ägs och drivs av Catrin Björvell som är leg. sjuksköterska och medicine doktor i omvårdnad. Catrin har beforskat och skrivit sin doktorsavhandling om sjuksköterskans journalföring i klinisk verksamhet (2002) och har arbetat med kurser i och utveckling av omvårdnadsdokumentation sedan 1993. Sedan 2012 är Catrin ordförande i Sektionen för omvårdnadsinformatik, en riksförening inom Svensk Sjuksköterskeförening.

Förutom av Catrin leds kurserna av ett tiotal andra kursledare som alla är noggrant utvalda för sin gedigna såväl teoretiska som kliniska kompetens och erfarenhet avseende dokumentation inom olika specialistområden. Alla kursledare är utbildade av Catrin och fortbildas kontinuerligt inom dokumentationsutveckling och omvårdnadsinformatik.

Sagt om CBAB:s kurser:

"Tack för tre inspirerande föreläsningsdagar. Sluta för allt i världen inte att provocera till eftertanke. Vi är alltför många som harvar på i gamla spår och tror att förändring är omöjlig."

" Tack för en fantastiskt bra kurs! Lovorden haglade när medicinklinikens dokumentationsgrupp träffades i veckan. En av våra studerande sa att hon inte lärt sig så mycket om dokumentation under fem terminer som jag nu gjorde under tre dagar."

Mellan vintern 1993 och sommaren 2004 har ca 900 kurser med ca 18.000 deltagande sjuksköterskor genomförts i olika delar av landet. Utvärdering av kurserna görs regelbundet. En genomsnittlig skattning av kurskvaliteten i 1300 enkäter gav 4,6 på en skala mellan 1 och 5, där 5 är mycket bra.