Länkar

ACENDIO Association for Common European Nursing diagnoses, Interventions and Outcomes (här finns många fler länkar inom området omvårdnadstermer, -diagnostik, -informatik).

ICNP - International Classification of Nursing Practice

NANDA – North American Nursing Diagnoses Association

NIC – Nursing Intervention Classification.

NOC – Nursing sensitive Outcomes Classification.

ICF - International Classification of Functioning, Disability and Healt

SOI – Sektionen för omvårdnadsinformatik